Arzularkabaköy Belediyesi (Kabaköy) Gaziler Mahallesi 211 ada 1,2,3,4,5,6 nolu Parsellerde İmar Uygulaması

 

 

 

Arzularkabaköy Belediyesi (Kabaköy) Gaziler Mahallesi 211 ada 1 nolu 402.24 m²’lik, 2 nolu 1416.11 m²’lik, 3 nolu 1056.95 m²’lik, 4 nolu 1752.87 m²’lik, 5 nolu 208.31 m²’lik, 6 nolu 15444.52 m²’lik parsellerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereğince imar uygulaması yapılması hususunda 26.04.2023 tarih ve 15 sayılı Encümen Kararı alınmıştır.

10.05.2023 tarih ve 17 sayılı Encümen Kararı ile yapılan İmar Uygulamasının 30 gün süre ile askıya çıkarılması kararı alınmış olup Başkanlığımız ilan panosunda ve internet sitesinde 11.05.2023 – 09.06.2023 tarihleri arasında bir (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Halkın bilgisi olmak üzere ilan olunur.