BELDEMİZ HAKKINDA TARİH KİTABI HAZIRLANMASI

Köklü bir tarihe ve zengin kültürel mirasa sahip olan Arzularkabaköy Beldemizin; tarihsel, kültürel ve sosyal yönünün tanıtılacağı "Geçmişte ve Günümüzde Arzular Kabaköy " adlı kitap çalışması tamamlanarak basımı gerçekleştirilmiş ve dağıtımı yapılmıştır. 

Tarihçi Yazar Volkan Şenel ve Onur Can Şahna tarafından yürütülen bu kitap çalışması, Belediyemizin bir kültür yayını olarak vatandaşlarımıza ve milletimize takdim edilmiştir. 

Hazırlanan bu kitap çalışmasıyla; beldemizin yerel ve ulusal ölçekte tanıtımı yapılacak olup, ilgili kişi, kurum ve öğrencilerimizin de yararlanması sağlanmış olacaktır.