12 Ekim 2023

Beldemizin Çeşitli Yerlerinde 4 Adet Arsa İhalesi

T.C.

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ

ARZULARKABAKÖY

 BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI DUYURUSU

 

01.11.2023 Çarşamba günü Mülkiyeti Belediyemize ait 152 Ada 10 Parsel numaralı 1.340,86 m2 taşınmaz,  154 Ada 130 Parsel numaralı 5.785,94 m2 taşınmaz, 191 Ada 1 Parsel numaralı 457,71 m2 taşınmaz ve 235 Ada 73 Parsel numaralı 492,93 m2 taşınmazların  satışı;

Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi fıkrasına ve 45.Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulüne göre yapılacaktır.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeleri gösteren İhale ilan yazısı Belediyemiz web sayfasında ve Belediye binası ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. İhale dokümanı, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını Mali Hizmetler Müdürlüğümüzden 250,00.-TL karşılığında satın almaları zorunludur.

İLANEN DUYURULUR