Araç Satış İhalesi

İHALE İLANI DUYURUSU

29 AAR 589  Plakalı 2011 Model Ford Transit  marka (Özel Amaçlı Ambulans) 22.11.2023 Çarşamba günü,  Saat 14:30 da , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi fıkrasına ve 45.Maddesine göre Açık Teklif İhale usulü (Artırma) ile 22/11/2023 tarihinde Çarşamba günü Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda ihale edilmek suretiyle satılacaktır.                         

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeleri gösteren İhale ilan yazısı Belediyemiz web sayfasında ve ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. İhale dokümanı, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece araçlara ait teknik şartnameyi Mali Hizmetler Müdürlüğümüzden almaları zorunludur.

                                                                                                

  İLANEN DUYURULUR

           

 

10 Kasım 2023