Tarihi Yönüyle Arzularkabaköy

Saygıdeğer Hemşerilerim,

Tarihsel süreç içerisinde

birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Arzularkabaköy Beldesi; coğrafi önemi, köklü tarihi ve zengin kültürüyle dikkat çekmektedir. Fakat bugüne kadar, Beldemizin tarihi ve kültürel mirası yeterince araştırılmamış, tanıtılamamıştır. Artık, Beldemizin, her yönüyle kendisini tanıtması gerekiyor.

Arzularkabaköy Beldemizin tarihine ışık tutacağına inandığımız “Tarihi Yönüyle Arzular Kaba- köy” adli kitap çalışmasının hazırlık çalışmaları sürmektedir. Tarihçi Yazar Volkan Şenel ve Onur Can Şahna tarafından yürütülen kitap çalışması, Belediyemizin bir kültür yayını olarak sizlere takdim edilecektir. Hazırlanacak olan bu kitapla; beldemizin yerel ve ulusal ölçekte tanıtımı yapılacak olup, ilgili kişi, kurum ve öğrencilerimizin de yararlanması sağlanacaktır.

Saygıdeğer Hemşerilerim,

Hazırlanan kitap çalışmasının daha görsel ‘ve zengin içerikli olabilmesi için; elinde eski fotoğraf, belge, ani, bilgi vs. bulunan insanlarımızın, bunların bir nüsha dijital kopyasını yazarlarımız tarafından değerlendirilmek üzere 15.10.2021 tarihine kadar bizlerle paylaşılmasını istirham ediyoruz. (Paylaşım Adresi: info@arzularkabakoy.bel.tr)

Şimdiden katkılarınız için teşekkür ediyor, hazırlanan bu eserin yerel tarihimizin aydınlatılmasına katkı sağlamasını, bir ışık olabilmesini diliyorum.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Çetin Rıza TANIŞ
                                                                                                                                                                                                                                                                           Arzularkabaköy Belediye Başkanı